När kvalitet och trygghet avgör
Svenska Familjehus bildades 1996 och ledstjärnan har alltid varit att skapa ett kundvänligt småhusbyggande. Med vår långvariga och breda erfarenhet av småhusbranschen lades grunden till Svenska Familjehus.
Läs mer här...
 
 
Byggsats
Flexibilitet
För dig som vill göra en del jobb själv kan vi inom ramen för totalentreprenaden ordna en lösning med tillval – eller snarare bortval. Vi anpassar huset och entreprenaden efter hur mycket du vill att vi ska ansvara för och hur mycket du anser att du kan göra själv.

För den inbitne gör-det-självaren
Du som känner att du har tummen på rätta stället, gott om tid samt adressboken full av egna kontakter kan naturligtvis komma till oss för att endast köpa husbyggsatsen. Då övertar du själv ansvaret för att det färdigbyggda huset håller rätt kvalitet, att samordningen av entreprenörer fungerar samt att huset kan tas i anspråk vid önskad tidpunkt Med egen arbetsinsats och ett större ansvarstagande från din sida kan du själv lättare påverka slutpriset på ditt drömhus.
 


 
Mejla Familjehus